O firmie

Jesteśmy firmą doradztwa finansowego. W związku z tym że nie jesteśmy powiązani kapitałowo z żadną firmą leasingową, jesteśmy w stanie zaproponować najkorzystniejsze dla Państwa warunki finansowania inwestycji. Pomagamy w wyborze najlepszej oferty, o dogodnych dla Państwa parametrach.  Dzięki naszemu doświadczeniu i możliwości porównania wielu produktów finansowych, możecie być Państwo pewni, że oferta będzie w pełni dopasowana do Państwa potrzeb i możliwości.

 

czytaj więcej >

Zakres naszych usług obejmuje wszystkie produkty ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku.

 

Oferujemy pomoc w zakresie:

 

 • ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczeń ryzyk budowy i montażu
 • ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczeń utraty zysku
 • ubezpieczeń kredytu kupieckiego
 • gwarancji ubezpieczeniowych ( wadialne, kontraktowe, rękojmi, zaliczki, długu celnego)
 • ubezpieczeń członków zarządu
 • ubezpieczeń rolnych
 • ubezpieczeń komunikacyjnych
 • ubezpieczeń turystycznych

 

UBEZPIECZENIE GAP

 

 • GAP Fakturowy – różnicę pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu a większą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC lub Wartością Pojazdu. W całym okresie leasingu otrzymujesz 100% wartości samochodu!
 •  

 • GAP Finansowy – różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego pozostającego do spłaty zgodnie z Harmonogramem na dzień wypłaty Odszkodowania z Umowy AC a kwotą wypłaconego Odszkodowania z Umowy AC. W całym okresie leasingu spłacamy za Ciebie należność leasingową!
 •  

 • GAP Indeksowy – 30% Wartości Pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t 20% Wartości Pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t
Land Rover Jaguar

Copyright ©2009-2015 AHG Leasing - Kredyt. All Rights Reserved. Projektowanie stron - fuerte-media.pl